VIDEO: Alisha Lehmann không hề sợ hãi! Ngôi sao lạnh lùng của Aston Villa chiến thắng thử thách không hề nao núng và ăn mừng ‘Siuuu’ của Cristiano Ronaldo

Alisha Lehmann Getty Images/Bàn thắng/@celine.dept

VIDEO: Alisha Lehmann không hề sợ hãi! Ngôi sao lạnh lùng của Aston Villa chiến thắng thử thách không hề nao núng và ăn mừng ‘Siuuu’ của Cristiano Ronaldo

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Lehmann hiện đang trong kỳ nghỉ hè
  • Tham gia buổi tập vui vẻ cùng Khoa
  • Chiến thắng thử thách và ăn mừng thật phong cách

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.