‘Vấn đề lớn nhất’ của USMNT được tiết lộ khi Alexi Lalas đáp trả những lời chỉ trích của Gregg Berhalter sau khi rời Copa America

Gregg Berhalter USMNTGetty

‘Vấn đề lớn nhất’ của USMNT được tiết lộ khi Alexi Lalas đáp trả những lời chỉ trích của Gregg Berhalter sau khi rời Copa America

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • USMNT bị loại sớm khỏi Copa America
  • Quốc gia Bắc Mỹ chuẩn bị cho World Cup
  • Vấn đề chính của họ được cựu ngôi sao nêu ra

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.