‘Vẫn còn sớm’ – Gio Reyna tập trung vào Copa America nhưng ngôi sao USMNT muốn cảm thấy ‘có giá trị’ khi quyết định chuyển nhượng sắp đến

Gio Reyna USMNT 2024Getty

‘Vẫn còn sớm’ – Gio Reyna tập trung vào Copa America nhưng ngôi sao USMNT muốn cảm thấy ‘có giá trị’ khi quyết định chuyển nhượng sắp đến

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Reyna chưa lo lắng về tương lai câu lạc bộ
  • Tiền vệ muốn cảm thấy ‘có giá trị’
  • Mỹ chuẩn bị khai mạc Copa America gặp Bolivia

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.