USWNT và Lionesses tụt hạng trên Bảng xếp hạng thế giới nữ FIFA khi Tây Ban Nha vẫn đứng đầu

Anh UWSNTGetty/MỤC TIÊU

USWNT và Lionesses tụt hạng trên Bảng xếp hạng thế giới nữ FIFA khi Tây Ban Nha vẫn đứng đầu

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • USWNT và Lionesses tụt hạng
  • Tây Ban Nha vẫn đứng đầu bảng xếp hạng FIFA
  • Pháp chiếm vị trí thứ hai từ Anh

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.