‘Tôi nghĩ tôi sẽ thích nó hơn’ – Mary Earps mở ra cuộc đấu tranh với sự nổi tiếng giữa những màn trình diễn anh hùng cho đội tuyển Anh và Man Utd

Mary Earps Man Utd Nữ 2023-24Getty

‘Tôi nghĩ tôi sẽ thích nó hơn’ – Mary Earps mở ra cuộc đấu tranh với sự nổi tiếng giữa những màn trình diễn anh hùng cho đội tuyển Anh và Man Utd

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Earps phản ánh việc trở nên nổi tiếng
  • Tiết lộ phần khó nhất
  • Khẳng định cô ấy không phải là người nổi tiếng

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.