Tiền vệ ngôi sao của USMNT và Columbus Crew, Aidan Morris chuẩn bị chuyển đến Middlesbrough trước Thế vận hội Paris

Aidan Morris USMNTGetty

Tiền vệ ngôi sao của USMNT và Columbus Crew, Aidan Morris chuẩn bị chuyển đến Middlesbrough trước Thế vận hội Paris

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Morris đã đóng vai chính cho Columbus Crew
  • Dẫn đến mũ cho Hoa Kỳ
  • Bây giờ được thiết lập để chuyển nhượng Middlesbrough

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.