‘Thiếu kiên nhẫn’ Mason Greenwood đặt ra thời hạn chuyển nhượng cho Man Utd – với việc bị ruồng bỏ ở Old Trafford khiến ưu tiên trở nên rõ ràng trong bối cảnh có liên kết với các đội ở Serie A, La Liga và Ligue 1

Mason Greenwood Getafe 2023-24Getty

‘Thiếu kiên nhẫn’ Mason Greenwood đặt ra thời hạn chuyển nhượng cho Man Utd – với việc bị ruồng bỏ ở Old Trafford khiến ưu tiên trở nên rõ ràng trong bối cảnh có liên kết với các đội ở Serie A, La Liga và Ligue 1

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Greenwood muốn tương lai được giải quyết
  • Khó có thể chơi cho Man Utd lần nữa
  • Giá thầu của Valencia & Lazio giảm thấp

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.