Thêm một bản hợp đồng nữa của Chelsea! Việc xây dựng lại Enzo Maresca tiếp tục khi Blues đồng ý thỏa thuận trị giá 15 triệu euro để ký hợp đồng với cầu thủ trẻ Renato Veiga của Basel

Enzo Maresca Leicester 2023-2024những hình ảnh đẹp

Thêm một bản hợp đồng nữa của Chelsea! Việc xây dựng lại Enzo Maresca tiếp tục khi Blues đồng ý thỏa thuận trị giá 15 triệu euro để ký hợp đồng với cầu thủ trẻ Renato Veiga của Basel

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Chelsea sắp ký hợp đồng với Renato Veiga
  • Chuyển nhượng sẽ có giá trị khoảng 14 triệu euro/15 triệu
  • Sẽ là bản hợp đồng thứ năm của Chelsea trong mùa hè

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.