Tăng cường chuyển nhượng cho Liverpool, Man Utd và Real Madrid! Tại sao PSG đang gặp khó khăn trong cuộc đua giành chữ ký của Leny Yoro – giải thích

Leny Yoro Nhỏ 2023-24Getty

Tăng cường chuyển nhượng cho Liverpool, Man Utd và Real Madrid! Tại sao PSG đang gặp khó khăn trong cuộc đua giành chữ ký của Leny Yoro – giải thích

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Yoro được coi là ngôi sao
  • PSG tin rằng họ đang bám đuổi cuộc đua
  • Liverpool, Man Utd và Real Madrid dẫn đầu

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.