Tại sao Man Utd ‘khó có khả năng’ hoàn tất vụ chuyển nhượng trung vệ nổi bật Jean-Clair Todibo của Nice – giải thích

Jean-Clair Todibo ĐẹpGetty

Tại sao Man Utd ‘khó có khả năng’ hoàn tất vụ chuyển nhượng trung vệ nổi bật Jean-Clair Todibo của Nice – giải thích

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Man Utd muốn có Todibo
  • Đang đàm phán nâng cao với Nice
  • Nhưng phải rút lui khỏi thỏa thuận

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.