Tại sao Man City lại bị cản trở bởi sự đối xử từ Premier League về thu nhập thương mại trong bối cảnh tranh chấp pháp lý – giải thích

Lễ kỷ niệm chức vô địch Premier League của Manchester City 2023-24Getty

Tại sao Man City lại bị cản trở bởi sự đối xử từ Premier League về thu nhập thương mại trong bối cảnh tranh chấp pháp lý – giải thích

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Phiên điều trần được tổ chức trong cuộc chiến pháp lý APT
  • Phán quyết cuối cùng sắp được đưa ra
  • Blues cũng bị khóa trong trường hợp FFP

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.