Tại sao Kyle Walker và vợ Annie Kilner lại tham gia vào ‘cuộc trao đổi băng giá’ tại Euro 2024 – với các đồng đội ở Anh ‘chán ngấy’ kịch tính từ cựu ngôi sao Man City Lauryn Goodman

Kyle Walker Annie Kilner Lauryn Goodman 2024Getty/MỤC TIÊU

Tại sao Kyle Walker và vợ Annie Kilner lại tham gia vào ‘cuộc trao đổi băng giá’ tại Euro 2024 – với các đồng đội ở Anh ‘chán ngấy’ kịch tính từ cựu ngôi sao Man City Lauryn Goodman

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Ba chú sư tử trong giải đấu
  • Bạn bè và gia đình tham gia trò chơi
  • Đội hình mong muốn tránh phiền nhiễu

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.