Sự thúc đẩy to lớn cho Real Madrid và nước Anh! Jude Bellingham sẽ tránh phẫu thuật vì vấn đề rắc rối ở vai vào mùa hè này

Jude Bellingham Anh Euro 2024những hình ảnh đẹp

Sự thúc đẩy to lớn cho Real Madrid và nước Anh! Jude Bellingham sẽ tránh phẫu thuật vì vấn đề rắc rối ở vai vào mùa hè này

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Bellingham đối mặt với vấn đề dai dẳng ở vai
  • Phẫu thuật là một lựa chọn cho ngôi sao của Real Madrid và tuyển Anh
  • Tiền vệ sẽ không phải phẫu thuật

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.