Ngôi sao USMNT Josh Sargent tiết lộ anh đã bị chấn thương mắt cá chân được bao lâu – với vấn đề kéo dài khi tiền đạo Norwich được liên kết với Premier League phải phẫu thuật và nghỉ ngơi thường xuyên

Josh Sargent USMNT 2022Getty

Ngôi sao USMNT Josh Sargent tiết lộ anh đã bị chấn thương mắt cá chân được bao lâu – với vấn đề kéo dài khi tiền đạo Norwich được liên kết với Premier League phải phẫu thuật và nghỉ ngơi thường xuyên

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Tiền đạo đóng vai chính cho Canaries vào năm 2023-24
  • Nghỉ bốn tháng vì vấn đề thể lực
  • Giờ đang theo đuổi vinh quang Copa America

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.