Mục tiêu của Arsenal, Brian Brobbey thúc đẩy cuộc đàm phán chuyển nhượng khi tiền đạo Ajax đưa ra gợi ý quan trọng về việc có thể chuyển đến Premier League

Brian Brobbey Ajax 2023-24Getty

Mục tiêu của Arsenal, Brian Brobbey thúc đẩy cuộc đàm phán chuyển nhượng khi tiền đạo Ajax đưa ra gợi ý quan trọng về việc có thể chuyển đến Premier League

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Brobbey liên hệ với việc chuyển đến Pháo thủ
  • Kiểm tra tên Pháo thủ và Spurs là điểm đến tiềm năng
  • Thành công rực rỡ cho Ajax

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.