Một thành tựu to lớn đối với Mary Earps! Những chú sư tử số 1 giành được cột mốc quan trọng khi Anh gặp Pháp ở vòng loại Euro 2025

Mary Earps Anh 2024Getty

Một thành tựu to lớn đối với Mary Earps! Những chú sư tử số 1 giành được cột mốc quan trọng khi Anh gặp Pháp ở vòng loại Euro 2025

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Earps trong Lionesses bắt đầu XI
  • Anh gặp Pháp ở Newcastle
  • Đánh dấu cột mốc xuất hiện cho vị trí số 1

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.