Mới nhất tiếp quản Everton: Một bước ngoặt khác khi tập đoàn do người hâm mộ đứng đầu gửi giá thầu toàn bộ vốn trị giá 400 triệu bảng cho Toffees

Everton(C)Hình ảnh Getty

Mới nhất tiếp quản Everton: Một bước ngoặt khác khi tập đoàn do người hâm mộ đứng đầu gửi giá thầu toàn bộ vốn trị giá 400 triệu bảng cho Toffees

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Đề xuất tiếp quản Everton mới
  • Ưu đãi được đưa ra bởi người hâm mộ Toffees
  • Thỏa thuận có thể xảy ra trước năm 2024-25

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.