Miguel Timm: Orlando Pirates đưa ra quyết định về tiền vệ khi hợp đồng sắp hết hạn

Miguel Timm, Cướp biển OrlandoTrang sau

Miguel Timm: Orlando Pirates đưa ra quyết định về tiền vệ khi hợp đồng sắp hết hạn

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Timm gia nhập Bucs từ Marumo Gallants
  • Anh ấy đã thể hiện được giá trị và phẩm chất của mình tại Pirates
  • Sea Robbers đưa ra quyết định về tương lai của Timm

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.