Mason Greenwood: Marseille đạt được thỏa thuận đầy đủ để ký hợp đồng với Man Utd bị ruồng bỏ với chi tiết phí chuyển nhượng được tiết lộ

Mason GreenwoodGetty

Mason Greenwood: Marseille đạt được thỏa thuận đầy đủ để ký hợp đồng với Man Utd bị ruồng bỏ với chi tiết phí chuyển nhượng được tiết lộ

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Man Utd và Marseille đạt thỏa thuận
  • Quỷ đỏ có điều khoản bán đứt lớn
  • Greenwood vẫn đồng ý chuyển nhượng

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.