Mariona Caldentey sắp tới Arsenal! Barcelona xác nhận sự ra đi của kẻ tấn công sau một thập kỷ khi Pháo thủ tìm người thay thế Vivianne Miedema

Tổng hợp Mariona Caldentey ArsenalGetty/MỤC TIÊU

Mariona Caldentey sắp tới Arsenal! Barcelona xác nhận sự ra đi của kẻ tấn công sau một thập kỷ khi Pháo thủ tìm người thay thế Vivianne Miedema

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Barcelona xác nhận Caldentey sẽ ra đi vào mùa hè này
  • Forward đã ở Catalunya được 10 năm
  • Bây giờ chuẩn bị cho thử thách mới với Arsenal

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.