Manchester United khám phá số phận châu Âu khi UEFA ra quy định về quyền sở hữu nhiều câu lạc bộ

Ngài Jim Ratcliffe Manchester United 2023-24những hình ảnh đẹp

Manchester United khám phá số phận châu Âu khi UEFA ra quy định về quyền sở hữu nhiều câu lạc bộ

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Ratcliffe nắm 27,7% cổ phần của United
  • Đã là chủ sở hữu của Nice
  • UEFA cuối cùng đã đưa ra phán quyết

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.