Man Utd há hốc mồm! Barcelona xác nhận việc ký hợp đồng với Ewa Pajor từ Wolfsburg sau bản hợp đồng kỷ lục của câu lạc bộ dành cho ngôi sao sung mãn

Ewa Pajor Wolfsburg 2023-24Getty

Man Utd há hốc mồm! Barcelona xác nhận việc ký hợp đồng với Ewa Pajor từ Wolfsburg sau bản hợp đồng kỷ lục của câu lạc bộ dành cho ngôi sao sung mãn

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Barcelona xác nhận ký hợp đồng với Ewa Pajor
  • Wolfsburg muốn bán vào mùa hè này
  • Man Utd cũng muốn ký hợp đồng với tiền đạo này

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.