‘Lý do thực sự’ khiến Alex Morgan từ chối Thế vận hội 2024 là gì? Huyền thoại USWNT Christen Press kêu gọi câu trả lời từ Emma Hayes sau lời giải thích ‘được truyền thông đào tạo’

Emma Hayes Alex Morgan USWNT GFXGetty/MỤC TIÊU

‘Lý do thực sự’ khiến Alex Morgan từ chối Thế vận hội 2024 là gì? Huyền thoại USWNT Christen Press kêu gọi câu trả lời từ Emma Hayes sau lời giải thích ‘được truyền thông đào tạo’

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Báo chí chỉ trích truyền thông xung quanh Morgan
  • Tiền đạo không được chọn vào danh sách Olympic
  • Hayes đã chọn USWNT trẻ hơn

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.