Lucy Bronze sẽ ở lại Barcelona? Ngôi sao của Lionesses chuẩn bị nhận được ‘những lời đề nghị tốt hơn’ từ nước ngoài trong bối cảnh có tin đồn về Anh và Hoa Kỳ – nhưng muốn gia hạn ở Catalunya

Lucy Đồng Barcelona Nữ 2023-24Getty

Lucy Bronze sẽ ở lại Barcelona? Ngôi sao của Lionesses chuẩn bị nhận được ‘những lời đề nghị tốt hơn’ từ nước ngoài trong bối cảnh có tin đồn về Anh và Hoa Kỳ – nhưng muốn gia hạn ở Catalunya

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Đồng hết hạn hợp đồng với Barca vào mùa hè này
  • ‘Những lời đề nghị tốt hơn’ xuất hiện giữa những tin đồn ở Anh và Mỹ
  • Nhưng ngôi sao của Lionesses muốn ở lại Catalunya

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.