Leeds ‘đau lòng’ khi Archie Gray hoàn tất vụ chuyển nhượng 30 triệu bảng tới Tottenham

Archie Grey Leeds 2023Getty

Leeds ‘đau lòng’ khi Archie Gray hoàn tất vụ chuyển nhượng 30 triệu bảng tới Tottenham

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Gray rời Leeds tới Spurs
  • Ký hợp đồng 6 năm
  • Leeds buồn vì mất sao tuổi teen

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.