Leah Williamson là Arsenal xuyên suốt! Pháo thủ yêu thích và đội trưởng của Lionesses ký hợp đồng ‘nhiều năm’ mới với gã khổng lồ WSL

Leah Williamson Arsenal 2024Getty

Leah Williamson là Arsenal xuyên suốt! Pháo thủ yêu thích và đội trưởng của Lionesses ký hợp đồng ‘nhiều năm’ mới với gã khổng lồ WSL

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Ngôi sao người Anh đã viết những điều khoản mới
  • Đã có hơn 230 lần ra sân cho Pháo thủ
  • Tham vọng lớn trong nước và quốc tế

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.