Gregg Berhalter chốt danh sách USMNT Copa America khi Josh Sargent thực hiện lần cắt cuối cùng mặc dù chấn thương

Sargent Berhalter USMNT Splitnhững hình ảnh đẹp

Gregg Berhalter chốt danh sách USMNT Copa America khi Josh Sargent thực hiện lần cắt cuối cùng mặc dù chấn thương

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Đội hình USMNT Copa America đã hoàn tất
  • Josh Sargent vẫn bị cắt dù chấn thương
  • Nhìn vào Vòng bảng của Hoa Kỳ

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.