Giám đốc Man Utd, Ngài Jim Ratcliffe đưa ra sự thừa nhận đáng lo ngại về kế hoạch cho đội nữ hoạt động kém hiệu quả sau khi INEOS tiếp quản một phần

Jim Ratcliffe Mary Earps Marc Skinner Man Utd tổng hợpGetty/MỤC TIÊU

Giám đốc Man Utd, Ngài Jim Ratcliffe đưa ra sự thừa nhận đáng lo ngại về kế hoạch cho đội nữ hoạt động kém hiệu quả sau khi INEOS tiếp quản một phần

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Man Utd có kết quả WSL tệ nhất năm nay
  • Earps trong số những cái tên chủ chốt hết hợp đồng
  • Nhưng Ratcliffe đã ‘tập trung’ vào đội nam

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.