Giải pháp tiền đạo của Chelsea? Blues mở cuộc đàm phán với Lille về thỏa thuận với Jonathan David khi họ tìm kiếm số 9 mới vào mùa hè này

Jonathan David Lille 2023-2024những hình ảnh đẹp

Giải pháp tiền đạo của Chelsea? Blues mở cuộc đàm phán với Lille về thỏa thuận với Jonathan David khi họ tìm kiếm số 9 mới vào mùa hè này

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Chelsea muốn có David
  • Blues theo đuổi tiền đạo để giải quyết vấn đề số 9
  • Canada của David thua Argentina

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.