Emma Hayes bảo vệ quyết định đưa ‘con người to lớn’ Korbin Albert vào đội Olympic USWNT sau cơn bão kỳ thị đồng tính

Korbin Albert USWNT 2024Getty

Emma Hayes bảo vệ quyết định đưa ‘con người to lớn’ Korbin Albert vào đội Olympic USWNT sau cơn bão kỳ thị đồng tính

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Albert vướng vào tranh cãi
  • Tiền vệ có tên trong đội tuyển Olympic
  • Hayes bảo vệ sự tham gia của cô ấy

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.