‘Duolingo không cắt nó’ – Mary Earps phản ứng với bài học tiếng Pháp châm biếm từ đồng nghiệp Lioness & cựu ngôi sao Lyon Lucy Bronze sau khi hoàn tất việc chuyển đến PSG

Khuyên tai Lucy bằng đồng MaryGetty/MỤC TIÊU

‘Duolingo không cắt nó’ – Mary Earps phản ứng với bài học tiếng Pháp châm biếm từ đồng nghiệp Lioness & cựu ngôi sao Lyon Lucy Bronze sau khi hoàn tất việc chuyển đến PSG

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Thủ môn cắt đứt quan hệ với Man Utd
  • Chấp nhận thử thách mới ở Pháp
  • Đồng nghiệp quốc tế đã bước đi trên con đường đó

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.