Điều gì tiếp theo dành cho Joao Felix và Joao Cancelo?! Sự nhầm lẫn bao trùm khi Barcelona xóa tuyên bố thông báo về sự ra đi của các ngôi sao cho mượn

Cancelo-FelixGetty

Điều gì tiếp theo dành cho Joao Felix và Joao Cancelo?! Sự nhầm lẫn bao trùm khi Barcelona xóa tuyên bố thông báo về sự ra đi của các ngôi sao cho mượn

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Barca thông báo cặp đôi ra đi
  • Báo cáo hiện đã bị xóa
  • Sự bối rối ngự trị trong tương lai của họ

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.