‘Điều đó không thể đúng’ – Alan Shearer chỉ trích các quy định của Premier League ảnh hưởng đến hoạt động chuyển nhượng của Newcastle United và Aston Villa khi các câu lạc bộ tiếp tục ‘khai thác lỗ hổng PSR’

Alan Shearernhững hình ảnh đẹp

‘Điều đó không thể đúng’ – Alan Shearer chỉ trích các quy định của Premier League ảnh hưởng đến hoạt động chuyển nhượng của Newcastle United và Aston Villa khi các câu lạc bộ tiếp tục ‘khai thác lỗ hổng PSR’

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Shearer chỉ trích Premier League và PSR
  • Tin rằng các quy tắc đang khiến các câu lạc bộ như Newcastle phải trả giá
  • Các câu lạc bộ đạt doanh số lớn trước thời hạn 30/6

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.