Cú sốc trong câu chuyện chuyển nhượng Michael Olise! Cầu thủ chạy cánh của Crystal Palace đồng ý Bayern Munich chuyển sang liên kết với Harry Kane sau khi Chelsea rút khỏi đàm phán

Cung điện Olise-2023-24Getty

Cú sốc trong câu chuyện chuyển nhượng Michael Olise! Cầu thủ chạy cánh của Crystal Palace đồng ý Bayern Munich chuyển sang liên kết với Harry Kane sau khi Chelsea rút khỏi đàm phán

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Chelsea, Bayern và Newcastle để mắt tới Olise
  • Bluespull hết hợp đồng
  • Olise đồng ý gia nhập Bayern

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.