Chuyển về quê hương cho ngôi sao USMNT Weston McKennie? Tùy chọn MLS trị giá 15 triệu đô la để tiền vệ Juventus xem xét trong bối cảnh liên kết với gã khổng lồ Premier League Arsenal và Tottenham

Weston McKennie USMNT 2024Getty

Chuyển về quê hương cho ngôi sao USMNT Weston McKennie? Tùy chọn MLS trị giá 15 triệu đô la để tiền vệ Juventus xem xét trong bối cảnh liên kết với gã khổng lồ Premier League Arsenal và Tottenham

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Người Mỹ còn một năm trong hợp đồng với Juve
  • Sự quan tâm từ một số đội ở Anh
  • Các đội đầy tham vọng ở MLS đã tham gia cuộc đua

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.