‘Chúng tôi không thể trao quyền cho những kẻ muốn chia rẽ mọi người’ – ngôi sao Liverpool Ibrahima Konate đưa ra lời cầu xin đầy xúc động để Pháp bỏ phiếu chống lại cực hữu trong cuộc bầu cử sắp tới

Ibrahim Konata PhápGetty

‘Chúng tôi không thể trao quyền cho những kẻ muốn chia rẽ mọi người’ – ngôi sao Liverpool Ibrahima Konate đưa ra lời cầu xin đầy xúc động để Pháp bỏ phiếu chống lại cực hữu trong cuộc bầu cử sắp tới

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Pháp sẽ bầu cử vào ngày 30/6 và 7/7
  • Hệ tư tưởng cực hữu đang nổi lên như một thế lực mạnh mẽ
  • Konate tham gia cùng với Kybapp để kêu gọi bỏ phiếu cho sự toàn diện

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.