Chủ sở hữu Liverpool đang đàm phán để mua Bordeaux khi Fenway Sports Group theo đuổi mô hình đa câu lạc bộ

John W Henry 2024Getty

Chủ sở hữu Liverpool đang đàm phán để mua Bordeaux khi Fenway Sports Group theo đuổi mô hình đa câu lạc bộ

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • FSG đàm phán tiếp quản Bordeaux
  • Câu lạc bộ Pháp đang trong tình hình tài chính tồi tệ
  • Ông chủ Liverpool để mắt tới đế chế đa câu lạc bộ

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.