Biểu tượng USWNT Sam Mewis đưa ra phán quyết về trận đấu đầu tiên của Emma Hayes khi cựu tiền vệ thừa nhận cô ấy ‘rất mong mình vẫn có thể tham gia’

Emma Hayes USWNT 2024Getty

Biểu tượng USWNT Sam Mewis đưa ra phán quyết về trận đấu đầu tiên của Emma Hayes khi cựu tiền vệ thừa nhận cô ấy ‘rất mong mình vẫn có thể tham gia’

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Hayes tận hưởng khởi đầu thắng lợi với USWNT
  • Chuẩn bị cho Thế vận hội Paris
  • Mewis ước gì cô ấy vẫn còn tham gia

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.