Archie Gray: Leeds từ chối lời đề nghị của Brentford mặc dù thiếu niên đang kiểm tra y tế với Chelsea và Tottenham sẵn sàng tham gia cuộc đua chuyển nhượng

Archie Grey Leeds 2023Getty

Archie Gray: Leeds từ chối lời đề nghị của Brentford mặc dù thiếu niên đang kiểm tra y tế với Chelsea và Tottenham sẵn sàng tham gia cuộc đua chuyển nhượng

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Blues và Spurs theo dõi Gray
  • Giá thầu Brentford bị từ chối
  • Tiền vệ đã trải qua đợt y tế

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.