Alisha Lehmann đến thăm bảng hiệu nổi tiếng của Hollywood khi cô tiếp tục chuyến lưu diễn hấp dẫn tới LA với bạn trai Douglas Luiz ở Mỹ cho Copa America

Alisha Lehmann Douglas Luiz Hoa KỳMỤC TIÊU/NHẬN/Alisha Lehmann Instagram

Alisha Lehmann đến thăm bảng hiệu nổi tiếng của Hollywood khi cô tiếp tục chuyến lưu diễn hấp dẫn tới LA với bạn trai Douglas Luiz ở Mỹ cho Copa America

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Lehmann đến thăm Hollywood Sign
  • Hiện đang ở LA sau kỳ nghỉ ở Miami và Orlando
  • Sẽ hỗ trợ Douglas Luiz tại Copa America 2024

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.