Alan Hansen hy vọng ‘đang trên đường hồi phục hoàn toàn’ khi Graeme Souness cung cấp thông tin cập nhật tích cực về sức khỏe của huyền thoại Liverpool đang gặp khó khăn

Alan Hansen

Alan Hansen hy vọng ‘đang trên đường hồi phục hoàn toàn’ khi Graeme Souness cung cấp thông tin cập nhật tích cực về sức khỏe của huyền thoại Liverpool đang gặp khó khăn

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Souness cung cấp thông tin cập nhật về tình trạng của Hansen
  • Bị ốm hồi đầu tháng này
  • Huyền thoại Liverpool đang trên đường hồi phục hoàn toàn

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.