Al-Nassr của Cristiano Ronaldo gửi ‘lời đề nghị khổng lồ’ cho Ederson với hợp đồng hai năm đang chờ thủ môn Man City ở Ả Rập Saudi

Ederson Manchester City 2023-24Getty

Al-Nassr của Cristiano Ronaldo gửi ‘lời đề nghị khổng lồ’ cho Ederson với hợp đồng hai năm đang chờ thủ môn Man City ở Ả Rập Saudi

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Al-Nassr háo hức ký hợp đồng với Ederson
  • Chờ đèn xanh từ ‘thủ môn’
  • Sẽ đàm phán giá với Man City

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.