Ai sẽ là nhà tài trợ áo đấu tiếp theo của Chelsea? Tại sao Blues đang xem xét các lựa chọn ngắn hạn khi thỏa thuận Vận động viên vô hạn sắp kết thúc – giải thích

Bộ đồ Chelsea không có nhà tài trợ 2023-24Getty

Ai sẽ là nhà tài trợ áo đấu tiếp theo của Chelsea? Tại sao Blues đang xem xét các lựa chọn ngắn hạn khi thỏa thuận Vận động viên vô hạn sắp kết thúc – giải thích

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

Bài viết tiếp tục dưới đây

  • Chelsea tìm nhà tài trợ mới
  • Blues nhắm tới thỏa thuận ngắn hạn cho mùa giải mới
  • Sự vắng mặt của UCL đằng sau sự miễn cưỡng của câu lạc bộ

Để biết thêm nhận định bóng đá và tin tức , hãy lưu trang web của chúng tôi vào danh sách ưa thích của bạn.